karl bühler digital

Home > Complete Works > Anthology

Publication details

Publisher: Oikoymené

Place: Prague

Year: 2018

Series: Sebrané spisy Jana Patočky

ISBN (Hardback): 9788072985234

Full citation:

Jan Patočka, Aristoteles, Prague, Oikoymené, 2018

Aristoteles

jeho předchůdci a dědicové

Jan Patočka

Sebrané spisy Jana Patočky | 20

Oikoymené

2018

Abstract

Další svazek Sebraných spisů bude obsahovat úplný text knihy, za niž Patočka obdržel v roce 1964 od Československé akademie věd titul doktora věd (Dr. Sc.). Monografie staví Aristotela do souvislosti vývoje pojmu pohybu od presokratiků až po vznik moderní vědy, kdy je Aristotelés vystřídán Galileem. Přitom se snaží korigovat jednostrannost vžitých představ o Aristotelovi a ukazuje, že je možno jej pochopit a vyložit pouze jako myslitele v ustavičném, vývoji, který problémy klade, rozvíjí, ale neuzavírá. Svazek bude rovněž obsahovat materiály z pozůstalosti, které se k tématu vztahují.

Publication details

Publisher: Oikoymené

Place: Prague

Year: 2018

Series: Sebrané spisy Jana Patočky

ISBN (Hardback): 9788072985234

Full citation:

Jan Patočka, Aristoteles, Prague, Oikoymené, 2018